logo
logo
ЗА НАС
logo
ДОКУМЕНТИ
logo
ЗА РОДИТЕЛИ
logo
ГАЛЕРИЯ
logo
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
logo
ЗА КОНТАКТИ

Документи за записване в ДГ:

1. Заявление
2. Копие от удостоверение за раждане на детето.
3. Документи (ако има такива) доказващи предимство [ЛИНК]

Заявленията се подават по електронен път съгласно Правила утвърдени от Общински съвет!

4. Кандидатстване за детска градина се извършва през сайта на Община Русе, на следния линк: https://dzpriem.ruse-bg.eu:5443/garden/register

*Забележка: Следвайте ръководството за онлайн регистрация. След направена регистрация са възможни редакции на заявлението до излизане на окончателното класиране.
Необходими медицински документи при постъпване в детската градина:

1. Микробиологично изследване за патогенни чревни бактерии.
2. Изследване за чревни паразити.
3. Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване в детската градина.
4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, здравно-профилактична карта (талон) на детето, попълнена от личния лекар.
5. Медицинска бележка от лекар за липсата на контакт на детето със заразно болен, издадена не по-рано от три дни преди постъпване в детската градина.
ПРИ ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ:

1. Здравно профилактична карта приложение 5-6 с всички имунизации от личния лекар.
2. Еднократен резултат за:
а/ Dysinteria et Sall
б/ периална/фекална проба - глисти
не по-рано от 15 дни при постъпване в детската градина.
3. Кръв и урина в едноседмичен срок.
4. Медицинска бланка от лекуващия лекар - не по-рано от 3 дни при постъпването.ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕЦАТА:

За повече от 2 месеца:

1. Периална проба глисти.
2. Фекална проба глисти.
3. Медицинска бележка.

При отсъствие на повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакти със заразно болни.