logo
logo
ЗА НАС
logo
ДОКУМЕНТИ
logo
ЗА РОДИТЕЛИ
logo
ГАЛЕРИЯ
logo
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
logo
ЗА КОНТАКТИ


 НЯКОЛКО ДУМИ ЗА НАС... 

Детска градина „Радост“ – Русе е Общинско детско заведение за възпитание и обучение на деца от 3 до 7 годишна възраст. Сградният фонд се състои от три основни постройки и са разположени в централната част на града.

ДГ "Радост" получава своето име през 1992 г., когато се обединяват трите градини "Калина", "Дъга" и "Латинка". Детската градина се посещава от над 330 деца разпределени в 13 групи по възрастов признак. Извършва се и прием на деца със специални образователни потребности.

Педагогическият екип на ДГ "Радост" е в състав от 32 души, с висока квалификация и се стреми към преквалификация, съобразена с Европейските изисквания в тази насока. Учителите се стремят да осъществят приемственост и перспектива в детското развитие, което да характеризира детската градина като среда за творчество, среда за културно –възпитателна и образователна работа и център за сътрудничество между деца, учители и родители.

Нашето желание е светът на децата да бъде уютен, интересен и полезен.

Нашето желание е светът на децата да бъде уютен, интересен и полезен.


 МАТЕРИАЛНА БАЗА 

Детската градина разполага с нова съвременна и съобразена с възрастта на децата материална база. Всяка група е обзаведена с удобни, ергономични цветни мебели, които провокират творческото въображение и креативност. За децата са осигурени съвременни технически средства, разнообразни играчки, спортни уреди и пособия.
Дворовете са слънчеви, озеленени и предлагат уреди за занимания и игри на открито.